Výstava

Ladislav Lábus – architektura

Termín

JIŽ DELŠÍ DOBU MÁ ČESKOBUDĚJOVICKÝ DŮM UMĚNÍ VE SVÉM PROGRAMU, PŘEDSTAVOVAT VEDLE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, TÉŽ UKÁZKY SOUČASNÉ ARCHITEKTURY. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY ARCHITEKTŮ NEJSOU U NÁS TAK ČASTÝM JEVEM V JEJICH ČINNOSTI, COŽ DOKAZUJE I PŘÍPAD LADISLAVA LÁBUSE, KTERÝ SE NYNÍ PŘEDSTAVUJE VEŘEJNOSTI TEPRVE POTŘETÍ.

JEHO PRVNÍ SAMOSTATNÁ PRESENTACE SE KONALA V ROCE 2000 V PROSTORÁCH GALERIE NA KLENOVÉ A V LOŇSKÉM ROCE JEJ HOSTILA PRAŽSKÁ GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA. LADISLAVA LÁBUSE NUTNO BRÁT, JAKO JEDNOHO Z NEJPŘEDNĚJŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ NAŠÍ SOUČASNÉ, ARCHITEKTONICKÉ SCÉNY.

DOKLADEM TOHO JE NEJEN ŘADA OCENĚNÍ V ODBORNÝCH SOUTĚŽÍCH, ALE TÉŽ V POSLEDNÍCH LÉTECH, STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍ ZÁJEM O ARCHITEKTOVO SLUŽBY A TEDY NÁRŮST JEHO REALIZACÍ. /ZA ZMÍNKU VZHLEDEM K ZDEJŠÍMU REGIONU ZAJISTÉ NUTNO PŘIPOMENOUT – V GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ OCENĚNOU STAVBU DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V ČESKÉM KRUMLOVĚ/ VEDLE TÉTO STAVBY JE TŘEBA PŘIPOMENOUT NAPŘÍKLAD VILY VE VONOKLASECH, ROUDNICI, DŮM V MUKAŘOVĚ, PODBABĚ, ČI REKONSTRUKCI PRAŽSKÉHO DOMU LANGHANS /KTERÝ ZÍSKAL MIMO CENY OBCE ARCHITEKTŮ TÉŽ TITUL –STAVBA ROKU-/.

V TĚCHTO NĚKOLIKA MÁLO PŘIPOMENUTÍCH LÁBUSOVO ČINNOSTI SE MŮŽEME PŘESVĚDČIT NEJEN O JEHO KVALITÁCH, ALE ZÁROVEŇ O VELICE TĚŽKÉ „ZAŘADITELNOSTI“ TÉTO ARCHITEKTURY. MÁME TU ČEST SEZNÁMIT SE S SVÉBYTNÝMI, SOUČASNÝMI, ALE NE MÓDĚ-FORMÁLNĚ PODLÉHAJÍCÍMI DÍLY. PŘES PATRNOU ROZMANITOST V AUTOROVO PRÁCI SE VŽDY SETKÁVÁME S JASNÝM „LÁBUSOVSKÝM“ RUKOPISEM – VÝRAZNOU PESTROSTÍ, MINIMALISTICKOU SPŘÍZNĚNOSTÍ A PUNCEM OBYČEJNOSTI- V TOM NEJLEPŠÍM SLOVA SMYSLU-.

VELICE DŮLEŽITÝM JE PRO LÁBUSE TÉŽ MÉDIUM KRESBY, KDE VE VELICE CITLIVÝCH, PASTELKOVÝCH SKICÁCH ČÁSTEČNĚ POODHALUJE „SVÉ“ CESTY, VEDOUCÍ K FINÁLNÍ PODOBĚ JEDNOTLIVÝCH STAVEB I NEREALIZOVATELNÝM PROJEKTŮM. PRÁVĚ KRESBA S FOTOGRAFIÍ, ALE I MODELY A PLÁNY JSOU HLAVNÍMI LÁBUSOVO PROSTŘEDNÍKY TÉTO VÝSTAVY, KTERÁ PŘEDSTAVUJE TVORBU, JENŽ MÁ VE SVÉ TICHOSTI SCHOPNOST TOLIK NÁM TOHO ŘÍCI.

foto Jan Mahr