Výstava

Pavel Mrkus – SPACE WALK

Termín

Poslední výstavou letošního roku představuje českobudějovický Dům umění dílo Pavla Mrkuse (1970). Přestože autor vystudoval pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1995) v atelieru skla u prof. Kopeckého, kde později též pracoval jako asistent a v letech 2000 – 2004 vyučoval na Toyama City Institute of Glass Art v Japonsku, ve své volné tvorbě se již delší dobu věnuje převážně mediu videa. V současné době působí jako odborný asistent v atelieru vizuální komunikace na Technické univerzitě v Liberci a šest měsíců letošního roku trávil v pozici hostujícího profesora na Rhode Island School of Design v Americe.

Přes svoji teoretickou vytíženost však nachází dostatek času i na vlastní tvorbu, která je velice bohatá a přináší autorovi čím dál větší ohlas odborné kritiky, čehož jsou dokladem i účasti na významných zahraničních výstavách.  Ať už to bylo například Bienále v italských Benátkách (2003), či ve stejném roce v pařížském Centre Pompidou. Tato první samostatná výstava Pavla Mrkuse v Českých Budějovicích není však jeho premiérou na jihu Čech. Již v roce 2000 jsme se mohli s jeho pracemi setkat právě v Domě umění na kolektivním projektu – Nejasná evidence -. Už dílo, jímž byl na této výstavě představen naznačilo, že ač se jedná o „ vyškoleného skláře“ jeho tvorba se upíná jiným směrem a k jiným médiím.

V počátku to byl především obraz a objekt. Středem autorova zájmu se staly duchovní principy přesahující naší existenci, zvláště pak zájem o křesťanskou víru, kterou chápe jako prioritní ve vztahování se ke světu. Řeší otázky náležící nejen k rovině osobní, ale též k problematice sociální a filozofické. Poprvé na sebe výrazně upozornil v druhé polovině 90.let obrazy, kde kombinoval malbu s textem. Projevoval se zde především zájem o artikulaci významů a hledání možností, jak zobrazit nezobrazitelné. Jednalo se o vizuální metafory, bez jakékoliv snahy o určité reprodukování či ilustraci. Tato tvorba svým konceptuálním a minimalistickým tvaroslovím nabízela díla s uplatněním textů vycházejících nejprve ze studií filozofických spisů starokřesťanských teologů a později z nápisů nalezených na německých náhrobcích hřbitovů z prostředí  Mrkusova bydliště – českoněmeckého pohraničí. Vznikla tak přesvědčivá díla, dotýkající se lidské existence i transcendentálního uvažování.

Zmíněná inspirace prostředím sehrála významnou roli též během čtyřletého Mrkusova působení vJaponsku. Setkání evropských kultur a náboženství s  východoasijskými tradicemi i současností, dominující technologií i globalizační všudypřítomností – přivedlo autora k rozvinutí, již v Čechách se probouzejícího zájmu o další média. Mrkus se během tohoto pobytu věnuje především velkoplošné projekci, kde rozšiřuje své tématické okruhy a zabývá se konfrontací historie a současnosti, nového  se starým, umělého a přírodního, ale i realitou, vztahy lidí a věcí s počítačovou manipulací. Nutno připomenout, že v tomto období vznikají též komornější práce, které později využívá k vizualizaci uplatňující se na hudební klubové scéně. Medium videa se pro umělce stává dominantním i po jeho návratu. Vzniká řada dalších děl, kdy také využívá kombinací skutečné fotky s 3D animací, či vytváří světelné prostorové instalace.
Touto Mrkusovo výstavou je divák vtažen do prostoru, jenž může procházet v obklopení techniky snoubící se s poetikou. Autor zde představuje citlivý výběr z posledního období, kterým rozvíjí problematiku technického obrazu, virtuální artikulace a poprvé nabízí nejnovější dílo sestávající z mozaiky webových videí výzkumů NASA.