Výstava

Petr Písařík – Doma

Termín
Vernisáž 08.09.2004 18:00
Vstupné zdarma

Pro osmou výstavu letošního roku byl do prostorů Domu umění vybrán Petr Písařík (1968). Jihočeský malíř, jenž střídavě pobývá v Českých Budějovicích a Praze, a o kterém možno hovořit jako o nepřehlédnutelné osobnosti současné české malby.

Jedná se o autora přesahujícího konvence doby, jehož tvorba nespočívá pouze v malbě, ale nabízí též práce levitující na poli objektu – instalace s patrným zájmem o moderní (svérázný) design.

Právě objekty a instalace byly hlavní Písaříkovo devizou na počátku devadesátých let, kdy o sobě poprvé dával výrazněji vědět ve spojení s uměleckou skupinou Pondělí, či v souvislosti aktivit pražské galerie MXM.

Tato výstava není autorovo první presentací na jihu Čech, ale zajisté presentací nejrozsáhlejší. Těžištěm se stává malby, respektive výběr z Písaříkovo nejsoučasnější malířské činnosti. Ocitáme se tak v prostředí velice živé, elegantně – abstraktní práce – vznikající nejrozličnějšími postupy a technikami. Práce – otevřené přítomnosti, nabízející autorovy postoje s hojnou dávkou napětí definující aktuálnost skloubenou se subjektivním myšlením. Zároveň se tak ocitáme v prostředí „domácím“, které není tvořeno pouze zmiňovanými obrazy, ale které nabízí další momenty umožňující cítit se jako „doma“.

Zvláštní poděkování: Nadace pro současné umění Praha