Výstava

Projektil Architekti

Termín

Výstava předního českého architektonického studia nabízí nové pohledy na známé realizace i odpovědi na mnohé otazníky jihočeské metropole.

Jak vnímají odbornou veřejností oceňovanou architekturu sami její uživatelé? A jaké odpovědi může dát současná architektonická tvorba na problémy obyvatel rozvíjejícího se českého města? To vše a navíc originální formou nabízí výstava ateliéru Projektil architekti, která se uskuteční v Domě umění České Budějovice od 30. listopadu 2011 do 1. ledna 2012. Kancelář Projektil architekti je známá zejména svými realizacemi jako je Národní technická knihovna v Praze, Centrum ekologického vzdělávání Sluňákov či Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Výstava pod názvem „Projektil – ze života lidí a domů“ se na jedné straně zabývá reflexí široké veřejnosti a potažmo uživatelů realizovaných projektů ateliéru, na druhé se snaží pomocí analýzy a debaty iniciovat zájem o užívání veřejného prostoru jihočeské metropole – reálného i mentálního. V instalaci připravené pod kuratelou Víta Havránka se pak oba přístupy promíchávají a doplňují. „Zajímá nás způsob, jakým jsou naše stavby užívány,“ říká jeden z členů Projektilu architekt Petr Lešek.

První část expozice se opírá zejména o fotografie veřejnosti reprezentující mnohdy velmi intimní zkušenosti autorů fotografií s realizacemi ateliéru. „Sešlo se nám více než devět set fotografií, na nichž hrají naše stavby určitou roli,“ popisuje zrod výstavy architekt Adam Halíř. Architekt Roman Brychta doplňuje: „Expozice je interaktivní v tom smyslu, že výsledek naší práce může prezentovat kdokoliv, kdo budovu viděl, užíval, či o ní slyšel.“ „Jde o skutečný život našich staveb a skutečný život lidí ve městě České Budějovice,“ potvrzuje Petr Lešek. Uměleckou reflexí tvorby Projektilu je i dokumentární film Memory – symfonie stavění NTK. Režisér Vít Janáček natočil časosběrný dokument o průběhu výstavby, obrazovou symfonii na hudbu skupiny Midi lidi.

Vedle uměleckého ztvárnění vlastní dosavadní tvorby se autoři zabývali i analýzou konkrétních problémů, obyvatel města, jakými jsou doprava či obecně nakládání s veřejným prostorem a způsobem, jakým na tyto problémy obyvatelé reagují. Ondřej Hofmeister hledá ve svém příspěvku odpověď na otázku: Jak daleko jsme schopni zajít v adoraci automobilové dopravy? „Dlouhodobě mám pocit, že ubývá prostor pro člověka jdoucího městem,“ říká další z osobností Projektilu, „Z tohoto úhlu jsem se podíval na centrální část Českých Budějovic. Zajímalo mne, zda se tento proces odráží více v mentální rovině (vnímání nebezpečí, hluku, prachu, zplodin), či je to způsobeno skutečným fyzickým ubýváním prostoru.

Petr Lešek analyzuje město z jiného úhlu: „Jednoduchá mapa ukazuje kolik plochy města samo město vlastní. Vydělením počtem obyvatel Českých Budějovic vychází plocha, kterou tak ideálně vlastní z té společné každý z jeho obyvatel. Její velikost je představitelná. Je dokonce představitelné kolik by stála péče o něj. Jednoduché číslo má přinést pocit spoluodpovědnosti. Město není neurčité veřejnosti, ale jeho konkrétních obyvatelů.“

Ateliér Projektil svojí expozicí rozšíří řady současných architektů, jejichž tvorbu dlouhodobě mapuje kurátor Domu umění Michal Škoda. „Vážíme si práce, kterou pro město dělá kurátor Michal Škoda, proto jsme jeho pozvání vytvořit prezentaci vlastní tvorby v Domě umění přijali bez váhání,“ říká Roman Brychta. „Jihočeskou galerii považujeme za velmi kvalitní a rádi se zařadíme do dobré společnosti lidí, kteří v galerii vystavovali.“

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 30. listopadu 2011 v 18h. Součástí vernisáže bude přednáška ateliéru Projektil Architekti. Součástí výstavného projektu je i diskusní večer s Projektilem a jeho hosty na téma „Projektil – ze života lidí a domů, veřejný prostor v Českých Budějovicích“. Diskusi ve čtvrtek 15.12.2011 od 17h v Klubu Horká vana uvádí a moderuje Adam Gebrian. K výstavě bude vydána publikace Projektil 02 pokračování úspěšné a odborníky oceňované „oranžové“ publikace vydané u příležitosti výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze v 2008, kterou graficky ztvárnili Petr Babák a Jaromír Skácel z Laboratoře.

Projektil architekti patří k předním českým ateliérům se stabilní pozicí na architektonické scéně. Studio založili v roce 2002 mladí architekti: Roman Brychta (AVU škola architektury 1995), Adam Halíř (FA ČVUT 2001), Ondřej Hofmeister (FSt ČVUT 1995) a Petr Lešek (FA ČVUT 1999). Spojení těchto osobností vedlo ke vzniku významných českých staveb posledních let. První velkou oceňovanou a realizací je Centrum ekologických aktivit v Horce nad Moravou u Olomouce. Tzv. „Sluňákov“ získal Grand Prix architektů za rok 2007 a cenu ministra životního prostředí 2007. Zásadním formujícím momentem pro ateliér byla realizace Národní technické knihovny, kterou začali architekti navrhovat ještě ve spolupráci s Václavem Králíčkem jako AK Architekti. Vítězný návrh z architektonické soutěže z roku 2000 byl realizován až v roce 2009. Dnes je NTK plnohodnotnou součástí dejvického vysokoškolského kampusu a Projektil za ni obdržel Národní cenu za architekturu – Grand Prix architektů 2010, cenu Klubu za starou Prahou za novostavbu v historickém prostředí a Cenu Státního fondu životního prostředí 2009. Knihovna byla také Českou komorou architektů nominována do prestižní soutěžní přehlídky nejlepších evropských realizací Mies van der Rohe Award 2011 stejně jako Sluňákov o dva roky dříve Kvality Projektilu potvrdilo vítězství v soutěži na další veřejnou stavbu – Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. Následná realizace získala hlavní cenu v kategorii novostavba Grand Prix architektů 2009. Mezi nejnovější realizace ateliéru patří expozice Astronomie v Národním technickém muzeu v Praze a rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi na Muzeum barokních soch včetně prostor původních klášterních zahrad. Důležitým aspektem tvorby architektů tohoto studia je také jejich častá spolupráce s designéry, grafiky, výtvarníky i teoretiky současného umění. Díky této otevřenosti se ateliér podílel na rekonstrukci dvou významných uměleckých prostor v centru Prahy prezentujících současné umění – Galerii Václava Špály a výstavního prostoru TranzitDisplay. Projektil usiluje již ve fázi návrhu o komplexitu díla a o plnohodnotné zapojení umělecké složky, včetně corporate indentity svých staveb. Aktuálním úspěchem ateliéru je vítězství v soutěži na Realizaci trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích. Tuto stálou výstavu připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s Institutem pro saské dějiny a etnografii v Drážďanech pro budovu rekonstruovaného Musea v Ústí nad Labem.

Kurátor galerie:
Michal Škoda, Dům umění České Budějovice

Koncepce výstavy a katalogu:
Vít Havránek, Projektil Architekti, Petr Babák, Adam Gebrian

Grafický design:
Laboratoř (Petr Babák a Jaromír Skácel)

Public relations:
Matej Šišolák, Renata Šagátová

Vystavují s námi a v publikaci se objeví:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Michal Bartoš Sluňákov, Petr Lešek Sluňákov, Ondřej Hofmeister Sluňákov, Klášterní zahrady Chrudim, Lukáš Novotný Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a NTK, Tomáš Vaněk NTK, Eliška Janečková a Veronika Veselá NTK, Národní technické muzeum Expozice Astronomie, Lenka Novotná Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Rostislav Zapletal NTK, Kateřina Zemanová Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Martin Škoda NTK, Hana Benová Klášterní zahrady v Chrudimi, Lea Luxemburgová NTK, Michal Fišer Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Barbora Indráková Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Jitka Hovorková Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a NTK, Eliška Vrbová NTK, Hana Vinšová NTK, Ondřej Chorý Sluňákov, René Volfík NTK, Adéla Studená a ZŠ 1. máje – Hranice Sluňákov, Klára Paterová NTK, Dalibor Dzurilla NTK a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Petra Krickova Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Adam Gebrian NTK, Město Chrudim, Andrea Lhotáková Astronomie, Barbora Přibylová SUPŠ HNN HK Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Ondřej Lalák SUPŠ HNN HK Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, různí autoři Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, ABF, a.s. NTK, Vít Janeček NTK a Sluňákov, Nikola, Domča, Barča, Michaela, Ája Sluňákov, Veronika Izáková, Zdeněk Bača, Vendula Křivánková Sluňákov, googlovala Kateřina Kulanová.

Partneři výstavy a katologu:
ETNA s.r.o., VITRA KONCEPT s.r.o., KONSEPTI spol. s.r.o., REVYKO spol. s.r.o., Zumtobel Lighting s.r.o., MY DVA group a.s., PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., ATEH spol. s.r.o., METALPLAST CZ s.r.o., 3D H. Interier s.r.o., Město České Budějovice, Dům umění

Partneři galerie Dům umění:
Ministerstvo kultury ČR, Město České Budějovice, Dům umění, Nadace pro současné umění Praha, Lucullus Jiří Kropáček, Karmášek tiskárna, HOCH, FlashArt Czech&Slovak Edition, Ateliér

Informace pro média:
Matej Šišolák, postArch (sisolak(zavináč)postarch(tečka)cz), 608 215 740

foto Jan Mahr