Výstava

REIKO AOYAGI a PHILIPPA LAWRENCE

Termín

PŘEDPOSLEDNÍ VÝSTAVOU LETOŠNÍHO ROKU PŘEDSTAVUJE ČESKOBUDĚJOVICKÝ DŮM UMĚNÍ DVĚ UMĚLKYNĚ Z WALESU. OBĚ AUTORKY JIŽ DVAKRÁT NAVŠTÍVILY ČESKÉ BUDĚJOVICE, ABY SE OSOBNĚ SEZNÁMILY S PROSTORY GALERIE A PŘIPRAVILY SPECIÁLNÍ INSTALACE PŘÍMO PRO DANÉ PROSTORY.

REIKO AOYAGI SE NARODILA V ROCE 1953 V JAPONSKU (CHIBA). PO STUDIÍCH NA UNIVERSITĚ V IBARAKI ODEŠLA STUDOVAT DO LONDÝNA A POTÉ DO CARDIFFU, KDE SE NAKONEC ROZHODLA SETRVAT. STEJNĚ, JAKO U MNOHA DALŠÍCH UMĚLCŮ Z JAPONSKA, KTEŘÍ PŘESÍDLILI DO EVROPY ČI SPOJENÝCH STÁTŮ, TAK I U REIKO JE PATRNÝ VLIV NA JEJÍ TVORBU PRAMENÍCÍ PRÁVĚ Z TÉTO ZKUŠENOSTI. ZMĚNA MÍSTA I ZMĚNA KULTUR SE STÁVAJÍ INTEGRÁLNÍ SOUČÁSTÍ JEJÍHO DÍLA.

AČ AUTORKA TOTO PŘESÍDLENÍ SHLEDÁVÁ KLADNÝM, NASKÝTÁ JÍ VŠAK ŘADU ODLIŠNOSTÍ, KTERÉ TÉŽ PŘINÁŠEJÍ URČITÁ ÚSKALÍ. PŘEDEVŠÍM JAZYKOVÁ A PROBLEMATIKU OBECNĚ SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE, KTERÁ MÁ ZA NÁSLEDEK OBTÍŽE V TVAROVÁNÍ SROZUMITELNÉHO ESTETICKÉHO SLOVNÍKU. TOTO VŠE JE „ZÁKLADEM“ , KTERÝM SE REIKO AOYAGI ZABÝVÁ VE SVÉ PRÁCI, KDE SE SNAŽÍ NAJÍT UNIVERSÁLNĚ SROZUMITELNÉ PROSTŘEDKY PRO SVÁ SDĚLENÍ. NEJDŮLEŽITĚJŠÍM „PROSTŘEDNÍKEM“ JEJÍ TVORBY JE PROSTOR, SVĚTLO, ZVUK A TÉMATEM PRCHAVOST A ZMĚNA ….

AUTORKA VYTVÁŘÍ POVĚTŠINOU SPECIÁLNÍ, NEOPAKOVATELNÉ INSTALACE PRO DANÁ MÍSTA. TAK JE TOMU I NA TÉTO VÝSTAVĚ, KDE NA REIKO VELICE ZAPŮSOBILO ZDEJŠÍ NÁMĚSTÍ, JEHOŽ ČTVERCOVÝ RASTR BERE V ÚVAHU VE SVÉ SVĚTELNÉ INSTALACI, KTEROU NABÍZÍ PŘEMĚNU PROSTORU V PROSTOR ODHMOTNĚNÝ, TEKUTÝ, JENŽ LZE VNÍMAT JAKO VOLNĚ PLYNOUCÍ MIMO PROSTOROVĚ VYMEZENÍ GALERIE. AUTORKA TAK NAPLŇUJE SVOJÍ VIZI OTEVŘENÉHO PROSTORU, JENŽ NEMÁ ZDI ANI HRANICE, ALE JE OTEVŘENÝ DO VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍHO PROSTORU. VYTVÁŘÍ NOVÝ PROSTOR, KTERÝ JE NA ZEMI, ALE NENÍ NA NÍ UPEVNĚN. VZNÁŠÍ SE.

TOLIK ZMIŇOVANÝ PROSTOR JE VELICE DŮLEŽITÝM I PRO DRUHOU AUTORKU PHILIPPU LAWRENCE. JEJÍ TVORBA SMĚŘUJE NEJEN DO VÝSTAVNÍCH GALERIÍ, ALE SPECIALIZUJE SE V NEMALÉ MÍŘE TÉŽ NA UMĚNÍ RPO VOLNÉ PROSTORY I PŘÍRODU (ZAHRADY…) VE SVÝCH INSTALACÍCH VYBÍZÍ K ZAMYŠLENÍ NAD VNÍMÁNÍM VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A NABÁDÁ DIVÁKA K VŠÍMÁNÍ SI OKOLÍ. ABSTRAKTNÍ PODOBA DĚL PHILIPPY LAWRENCE VE SVÉ PŘIROZENÉ VELKORYSOSTI UKAZUJE JAKÉ PŘEDNOSTI NABÍZÍ POZOROVÁNÍ, POROZUMNĚNÍ I POZNÁNÍ.

JEDNÁ SE O VELICE PŘESVĚDČIVÁ DÍLA, KTERÁ NÁS DOKÁŽÍ ZAUJMOUT NEJEN KRÁSOU (V TOM NEJLEPŠÍM SLOVA SMYSLU), ALE MNOHDY I PROVOKATIVNOSTÍ. PHILIPPA ČASTO UŽÍVÁ SOUČÁSTÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA. BĚŽNÉ I PŘEHLÍŽENÉ SE SNAŽÍ TRANSFORMOVAT A ZNOVU INTERPRETOVAT V JINÉM VÝZNAMU, V JINÉM PROSTŘEDÍ. AUTORČINÝM VELKÝM ZÁJMEM JE PROCES „DĚLÁNÍ“, VYŽADUJÍCÍ TRPĚLIVOST, PŘÍSNOST I DISCIPLÍNU. ČAS KTERÝ DO PRÁCE INVESTUJE S FYZICKOU ANGAŽOVANOSTÍ MOŽNO CHÁPAT JAKO URČITÉ PŘEDÁNÍ ENERGIE. PHILIPPA LAWRENCE PRACUJE S ROZLIČNÝMI MATERIÁLY I TECHNIKAMI S NIMIŽ SE I SAMA SEZNAMUJE. NAPŘÍKLAD KDYŽ PRACOVALA S PŘEDSTAVAMI „RODOVÉ KŘEHKOSTI“, NAVŠTĚVOVALA HODINY FOUKÁNÍ SKLA, NEBO NYNÍ V SOUVISLOSTI ZDEJŠÍ VÝSTAVY SE VYDALA DO SKLÁREN V SEVEROČESKÉ LINDAVĚ, ABY ZDE POZNALA MOŽNOSTI VÝROBY JEDNOHO Z DĚL, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TÉTO BUDĚJOVICKÉ PREZENTACE. ČASTÝM JEVEM JEJÍ INSTALACÍ JE TÉŽ MOMENT OPAKOVÁNÍ SE PRVKŮ. (NESPOČET HŘEBÍKŮ VYSTUPUJÍCÍCH MÍSTO MUCH, ČI STOVKY POZLACENÝCH ŽÁROVEK PRO DÍLO GLOW-ŽHNUTÍ)….

DÍKY SPOLUPRÁCI S BRITSKOU RADOU A WALESKÝM CENTREM MEZINÁRODNÍHO UMĚNÍ, SE TAK MÁME MOŽNOST SEZNÁMIT S DÍLEM, NABÍZEJÍCÍ NA JEDNÉ STRANĚ TVORBU ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU KOMUNIKACE LIDÍ ROZLIŠNÝCH POVAH A PŮVODŮ (REIKO AOYAGI) ČI NA STRANĚ DRUHÉ TVORBU VŠÍMAJÍCÍ SI VĚCÍ VŠEDNÍHO DNE, VYBÍZEJÍCÍ K ZAMYŠLENÍ SE NAD TÍM, CO JE NÁHRADOU BĚŽNÉHO (PHILIPPA LAWRENCE).