Výstava

Roger Boltshauser Architekten – Response

Termín
Vernisáž 13.06.2024 18:00
Kurátor Michal Škoda
Workshopy Více

Použití hlíny jako stavebního materiálu je staré jako sama historie lidstva. Přesto je tento materiál současný snad jako žádný jiný, a to nejen díky svým stavebně-fyzikálním, ale i ekologickým vlastnostem. A právě hlína, je velice důležitým „tématem“ také v tvorbě Rogera Boltshausera.

Je nám velkým potěšením, že můžeme v rámci architektonických výstav představit v českobudějovickém Domě umění projekt, jež nabízí podstatu Boltshauserova směřování. Výstava jasně naznačuje velice úzké propojení mezi architekturou, uměním a stavebnictvím, tedy aspekty, hluboce zakořeněné v autorově díle. Roger Boltshauser, založil společnost Boltshauser Architekten AG v roce 1996 v Curychu. Kromě práce pro svůji kancelář vyučoval v letech 1996 až 2009 na ETH Zurich a EPFL Lausanne, University of Applied Sciences Chur (HTW) a Chur Institute of Architecture (CIA). Byl hostujícím profesorem na také na TU Mnichov a v současné době je hostujícím přednášejícím na ETH Zurich. Vedle dlouhé řady realizací a projektů má za sebou také nespočet výstav, jak autorských, tak i účastí na kolektivních a je držitelem řady významných ocenění. (viz: – www.boltshauser.info/profil/)

Základním „tématem“ Rogera Boltshausera je udržitelnost, což přesvědčivě dokládá jeho bohaté portfolio, které v sobě zahrnuje jak stavby z dusané hlíny, tak práce týkající se otázek urbanismu, ale i příspěvky vztahující se k historickému dědictví. V dnešní přetechnizované a průmyslem diktované době je „znovu – použití“ hlíny stále něčim novým, co však zároveň naznačuje velký potenciál pro budoucnost.
Přehodnocení těchto otázek, jejich rozvinutí a možnosti uplatnění je pro Boltshausera hnacím motorem, kdy se na základě kritického přístupu k zavedeným konvencím snaží hledat nová, smysluplná řešení. Patrný je u něho důraz na kontext místa, stejně jako cit v hledání rovnováhy proporcí a volby materiálů. Autor se svým týmem jasně vyhýbají módním trendům a stejně jako Peter Märkli, kterého jsme v Budějovicích představili v roce 2017 a s nímž vyučoval jako asistent na ETH v Curychu a později na EPFL v Lausanne na konci devadesátých let, Boltshauser zkoumá své osobní fascinace, obavy a zájmy s architekturou a v ní. Jak k jeho tvorbě, mimo jiné, také uvádí Jonathan Sergison: „Roger svou tvorbou přehodnocuje nadčasové základy architektury a zpochybňuje kánon modernismu, zejména s ohledem na soudobé konstrukce a principy designu. Specifický, smyslný charakter jeho
tvorby pramení z osobního smyslu pro proporce a kompozici.

Povrchy jsou ošetřeny s osvěžující přímočarostí a robustností“. Jedním z nejnovějších projektů vybraných pro tuto výstavu, který plně dokládá zmiňovanou charakteristiku, je v roce 2021 dokončená vyhlídková věž muzea cihelny Ziegelei ve švýcarském Chamu. Pozoruhodná stavba z udusané hlíny, obohacená o konstrukční inovace, jako je například předpětí, které posiluje odolnost vůči seismickému zatížení. Jedná se zároveň o první budovou na světě vyrobenou z předpjaté zeminy.

Druhým momentem, důležitým zmínit v rámci této výstavy je autorova umělecká tvorba. Její začátek se váže k roku 1980 a lze v ní vystopovat vliv jak švýcarských neoexpresionistů, tak třeba i Kieferův, Rainerův či tvorbu Josepha Beuyse. Dnes je takřka nemožné odmyslet si jeho umělecké práce bez vlivu architektury, stejně jako se architektonické projekty neobejdou bez jeho umělecké tvorby. Architektonický jazyk Rogera Boltshausera se rozvíjí v kontextu zkoumání materiálů a jejich vnitřních a konstrukčních možností. Vedle řady drobnějších realizací je u něho patrný důraz na veřejný sektor. Ať už jsou to radnice, výzkumné laboratoře, školy, sportovní centra, nebo například budova zoologické zahrady. Což je jasným dokladem toho, jak důležitý je pro autora fakt – společenské a urbanistické odpovědnosti architektury. Potřeba omezit spotřebu neobnovitelných zdrojů a energie v kombinaci s rostoucí pozorností k otázkám souvisejícím s klimatem
jistě podnítila větší rozšíření studií a diskusí o udusané hlíně jako stavebním materiálu. Extrémně univerzální materiál, snadno dostupný a schopný vyhovět potřebám různých klimatických podmínek. Toto uvědomění v kombinaci se zdravým porozuměním ekologickým otázkám charakterizuje jeho stavby a je důležitým momentem v současné světové architektuře. Roger Boltshauser se na všech úrovních zabývá hledáním autentické odpovědi, která by zahrnovala co nejvíce aspektů. Otázky, jako je udržitelnost, jsou pro něho stejně důležité jako kompoziční a prostorové aspekty. Klimatický faktor hraje roli ve všech fázích plánování, ovlivňuje urbanistické koncepce, půdorysy i fasády, výběr materiálů a stavební práce. Je to jak formativní, tak zároveň formovatelný aspekt procesu navrhování, což vede k jedinečnému současnému výrazu. Výstava RESPONSE / Odpověď / nás vtahuje do prostředí, které nám naznačuje podstatu Boltshuaerovy tvorby. Ve speciální prostorové instalci, prostřednictvím fotografií Luca Ferraria, nabízí výběr několika realizací budov, pečlivě vybrané kresby spolu s objekty a modely pak vytvářejí spojení mezi architekturou a uměním, tak signifikantním pro jeho tvorbu.

Speciální dík za spolupráci Ateliéru Andrea Gassner.

Doprovodná akce: středa 26. června 2024
BEZ OBAV V PROSTORU dílna pro rodiče s dětmi od tří let.

Pracujeme interaktivní formou v samotné výstavě,
a poté pokračujeme ve výtvarném ateliéru.
Doba trvání: 16:30–18:00
kontakt: sarka.kosova@email.cz

 

 

Recenze a články