Výstava

Silvia Bächli – kresby

Termín

 
Silvia Bächli, narozena roku 1956 v Badenu, je považována za nejvýznamnější švýcarskou kreslířku. Prioritním médiem je jí od počátku osmdesátých let kresba. Umělkyně žijící v Basileji a Paříži se touto výstavou představuje v Čechách vůbec poprvé.

Pro tuto svoji prezentaci připravila výběr prací z posledního období, spolu s cyklem nových, velkoformátových kreseb, které doposud nebyly nikde vystaveny. Tyto listy formátu 200 x 150 cm volně navazují na cyklus liniových kreseb, které autorka představila v loňském roce na výstavě ve švýcarském Schaffhausen. Svislé linky se jakoby rozprostírají po délce papíru, zatímco vodorovné vytvářejí z linek síťovitou tkaninu. Pozorovat jejich průběh, znamená, sám se stát svědkem stopy ruky a jejich pohybů. Černý kvaš ztrácí na tloušťce, vybledne, získá glazovaný vzhled, šedne a dává tušit práci štětce. Místa, na nichž se jednotlivá linka odkloní od své dráhy se dotýká zároveň druhé a vlhkým kvašem se navzájem infikují. Vbíhání linek jedna do druhé nabíjejí kreslířský list subtilním napětím.

Proti těmto velkým formátům je vystaven cyklus menších kreseb, jenž naskýtá velice poutavou interakci. Kresby malého formátu částečně zviditelňují proces vzniku velkých prací. Autorka pomocí linií tématizuje prastarý prvek umění, který lze sledovat až k předvěkým jeskynním malbám. Jak se její linky jeví na první pohled jednotnými, tak rozdílnými se ukazují při bližším prozkoumání. Vzhledem k tomu, že jsou kresleny rukou, je každá linka jiná. Kvaš je různě silně nanášena, proto se linky od sebe odlišují i tloušťkou, intenzitou a barevnou hodnotou.

V roce 2004 Bächli vydala autorskou knihu, která představuje metodu nazírání vlastní práce a jenž je zároveň dokladem zavedení určité změny.Tou se stal právě moment linie. Silvia Bächli, jejíž tématem je vnímání, každodennost, tak přichází s intenzivněním prvku, jehož se v minulosti dotýkala spíše okrajově. Svým neustálým sledováním a zaujetím pro vše, co se děje kolem, co jí oslovuje, naráží na rozličné zdroje inspirace. V každodenním kreslení se prolínají jak témata, tak formy. Od věcnosti, figury, portrétu (vždy v stylizované podobě), až po čistou abstrakci a zmiňovaný motiv linky. Vyjadřováním pocitů, nálad, myšlení či postřehů Bächli otevírá ve svých extrémně redukovaných uměleckých prostředcích úžasně bohatý a rozsáhlý prostor klidu a rozjímání, a to v době která oplývá tolika lákadly pro oči.