Výstava

Štěpán Grygar – Fotografie

Termín
Vernisáž 16.02.2017 18:00
Kurátor Michal Škoda

 

Výstavu uvede Dušan Brozman.

 

První samostatnou výstavu Štěpána Grygara na jihu Čech lze nahlížet jako malou retrospektivu. V prostorách sto padesáti metrů čtverečních Galerie současného umění a architektury autor předkládá výběr prací, který sahá od současnosti až do počátku osmdesátých let.

Tvorba Štěpána Grygara prošla v průběhu let jistým vývojem, který se z dnešního pohledu jeví zcela přirozeným, charakteristický osobitou citlivostí i poetickým nádechem. Tvůrčí cesta vede od děl, jež byla v 70. létech řazena k českému fotografickému vizualismu, který později vystřídala poměrně silná příklonnost ke konceptuálnímu přístupu a analýze fotografického média jako takového.

Pro celé Grygarovo dílo je charakteristický kultivovaný cit pro výtvarné prostředky uměleckých avantgard, a patrný je rovněž zájem o polohu značně reduktivní, snad možno říci až minimální. Ne však z pohledu doslovného minimalismu, neboť každý Grygarův „obraz“ v sobě nese určitý příběh. Tento malý výčet vyznačující se širším rozpětím je však propojen s osobním prožitkem a zkušeností, vycházející z autorova pozorování a vnímání reality. Nejen žité každodennosti, kde se autor v danou chvíli právě nachází, ale i zkoumání fragmentů věcí, kdy jej zajímá to, co na fotografii není vidět.

Ač je u Grygara v posledních létech patrný značnější příklon k barevné fotografii, pracuje s jasností a barevností povětšinou abstraktních obrazů, tak výstava v Českých Budějovicích je sestavena výhradně z fotografií černobílých.

Setkáváme se zde s díly, která odhalují autorovu blízkost k věcnosti, s níž nahlíží na svět, motivy z městského prostředí, či nejen nalezená, ale třeba i naaranžovaná – inscenovaná zátiší. Málokdy se můžeme setkat s přítomností živé bytosti a nutné je rovněž připomenout, že v rámci výstavy není pro Grygara důležitá „samostatná“ fotografie, nýbrž celek – kontext a řazení fotografií. Autor pracuje s pro něho tak typickými cykly (komponováním), kdy se zabývá rozfázovaným pohybem oka v rámci jednoho motivu, nebo cykly skládá z fotografií nezávisle na sobě vzniklých.

Autor je považován za jednoho z pionýrů konceptuální fotografie u nás. Pro jeho tvorbu je především důležitá idea – samotný proces a výsledek jsou už jakousi nadstavbou.  Prostřednictvím svých děl, oscilujících mezi bezpředmětností a dokumentární fotografií však nabízí komunikaci se silným potenciálem – otevírat jak otázky vztahující se k narušování naučeného způsobu našeho vnímání, tak i silné dokumentární momenty žité přítomnosti.

Štěpán Grygar (1955) vystudoval fotografii na pražské FAMU, kde později sám pedagogicky působil. Nyní vyučuje na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara umění Západočeské univerzity v Plzni. Má za sebou nespočet samostatných i kolektivních výstav, jak v Čechách, tak v Evropě i zámoří. Svým dílem je zastoupen rovněž v řadě významných sbírek. Věnuje se též teoreticko – publicistické činnosti, kde je nutné připomenout například knihu Konceptuální umění a fotografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze a články

Napsali o výstavě

TÝDEN.cz