Výstava

Tomas Rajlich – malba

Termín

DALŠÍM AUTOREM, JENŽ SE PŘEDSTAVUJE VE SVÉM REGIONU JE PŮVODNĚ JIHOČECH /RODÁK Z JANKOVA/ TOMAS RAJLICH, KTERÝ PO ABSOLVOVÁNÍ AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE STAČIL JEŠTĚ V ROCE 1966 BÝT SPOLUZAKLADATELEM /DNES JIŽ TROCHU HISTORICKY PŮSOBÍCÍHO/ LEGENDÁRNÍHO KLUBU KONKRÉTISTŮ. V ROCE 1969 VYKROČIL NA CESTU, JENŽ VEDLA, AŽ K MEZINÁRODNÍMU UZNÁNÍ. TOMAS RAJLICH ŽIJE OD ZMÍNĚNÉHO ROKU 69 V HOLANDSKU /HAAGU/, KDE BYL TÉŽ JMENOVÁN PROFESOREM NA VRIJE ACADEMIE A VYDOBYL SI JEDNO Z NEJPŘEDNĚJŠÍCH MÍST NA HOLANDSKÉ, UMĚLECKÉ SCÉNĚ.

AČ STUDOVAL SOCHAŘSTVÍ, POSTUPEM ČASU VE SVÉ TVORBĚ UPŘEDNOSTNIL ZÁJEM O OBRAZ A MALBU /SPOLU S KRESBOU/SE STALA RAJLICHOVO STĚŽEJNÍM PROSTŘEDNÍKEM. SVOJÍ PRACÍ VZBUDIL ZÁJEM I TAK RENOMOVANÝCH GALERIÍ, JAKO JE NAPŘÍKLAD AMSTERDAMSKÁ ART & PROJECT, ČI GALERIE YVON LAMBERT V PAŘÍŽI. POMĚRNĚ RYCHLÉ ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO UZNÁNÍ NABÍDLO PODÍLENÍ SE NA ŘADĚ VÝSTAVÁCH, COŽ VEDLO AŽ K VELICE DŮLEŽITÉ PŘEHLÍDCE, KTEROU BYLA „FUNDAMENTAL PAINTING“ NA JAŘE 1975 V AMSTERDAMSKÉM STEDELIJK MUSEUM /TAM VYSTAVOVAL S TAKOVÝMI UMĚLCI JAKO A.CHARLTON, A.MARTIN, R.MANGOLD, R.RYMAN.…/

PRO OBDOBÍ, KDY SE AUTOR ROZHODL VĚNOVAT „OBRAZU“ JE NEJCHARAKTERISTIČTĚJŠÍM MOMENTEM „MŘÍŽKA“ RASTRY, LINIE – V KRESBĚ A ZÁJEM O MONOCHROM V MALBĚ. DNES LZE ŘÍCI, ŽE TENTO MOMENT SE STAL PRO RAJLICHA KLÍČOVÝM – MOŽNO ZDE VYSTOPOVAT PODSTATNÉ ASPEKTY JEHO DALŠÍHO VÝVOJE. TEN SE OD ZMIŇOVANÉ VÝSTAVY VE STEDELIJK NESE V DUCHU „FUNDAMENTAL PAINTING“. RAJLICH NA SVÉ CESTĚ VYUŽÍVÁ VŽDY JEDNODUCHÝCH /OBYČEJNÝCH/ PROSTŘEDKŮ A PROBLEMATIKA JEHO ZÁJMU SE POHYBUJE OD ÚPLNÉ REDUKCE MALBY, PŘES VZTAHY MEZI NEOSOBNÍM RASTREM A MALÍŘSKÝM GESTEM, AŽ PO RYZÍ MONOCHROM.

V TÉTO, AČ BY SE NĚKOMU MOHLO ZDÁT, NE PŘÍLIŠ ROZSÁHLÉ OBLASTI, VELICE PŘESVĚDČIVÝM ZPŮSOBEM ODHALUJE A ZÁROVEŇ NABÍZÍ, JAK OBROVSKÉHO BOHATSTVÍJE MALBA VLASTNÍKEM. POSTUPNÁ PRÁCE SE STRUKTUROU, BARVOU, „MONOCHROMEM“ PŘIVEDLA AUTORA K DALŠÍMU FENOMÉNU VE SVĚTĚ MALBY, KTERÝM JE SVĚTLO. ZKOUMÁNÍ JEHO KVALIT SE STALO VEDLE DIFERENTNÍCH PROMĚN STRUKTURY OBRAZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROBLEMATIKOU JEHO TVORBY. V NEJNOVĚJŠÍCH OBRAZECH TOMASE RAJLICHA /KTERÉ BYLO MOŽNO V ČECHÁCH NAPOSLEDY SHLÉDNOUT V ROCE 2003 NA POZORUHODNÉ VÝSTAVĚ V PRAŽSKÉ GALERII JIŘÍHO ŠVESTKY/ SE OCITÁME OPĚT VE SVĚTĚ MALBY, KDE JEDNOTLIVÉ BARVY NABÍZEJÍ PROSTŘDNICTVÍM AUTOROVA RUKOPISU ROZLIČNÉ MOMENTY SVÉHO PŮSOBENÍ, OVLIVNĚNÉ MĚNÍCÍM SE SVĚTLEM.

RAJLICHOVO DÍLO BYLO V ROCE 1994 OCENĚNO PRESTIŽNÍ CENOU „OUBORG PRIJS“ A PŘEDSTAVENO VELKOU RETROSPEKTIVOU V HAAGSKÉM GEMEENTE MUSEU. VÝSTAVA V ČESKOBUDĚJOVICKÉM DOMĚ UMĚNÍ JE DŮKAZEM, ŽE TOTO OCENĚNÍ NEBYLO NÁHODNÉ A JE PO JEDENÁCTI LÉTECH VELICE PÁDNÝM SVĚDECTVÍM O AUTOROVO VYZRÁLOSTI A ZÁROVEŇ PŘESVĚDČIVOU VÝPOVĚDÍ O NEODDISKUTOVATELNÉ DŮLEŽITOSTI MALBY.