Výstava

Cigler Motyčka – Akčytom Relgic

Termín
Vernisáž 18.02.2016 18:00
Kurátor Jana Šindelová
Vstupné zdarma

Vizuální instalaci charakterizuje vyjádření jiného prostorového a pocitového vnímání světa, ve smyslu být sám se sebou, jak říká Václav Cigler „Jsem podmíněn tušením, umění je vyjevováním tušeného.“

2041968_588248_cigler_troja

Tvorba Václava Ciglera a Michala Motyčky vychází z potřeby vést dialog o umění a společně reagovat na vzniklé podněty, vytvářet podle svého vlastního smyslu „jevící se“ události, vnímatelné při vhodném obrácení pohledu. Při sebereflexi na vlastní prožívání odhalíme ve svém prožitku reflexe světla, ozáření, či celkovou situaci, která se v obměnách opakuje, měnící se odraz obrazu člověka, jenž mizí. Michal Motyčka se zabývá prostorovým konceptem, vychází z dané situace, vytváří prostorové průniky reflexivních ploch o velikosti formátu vstupního otvoru do galerie, který se v instalaci opakuje. Václav Cigler klade důraz na skutečnou tělesnou přítomnost člověka, jeho pohyb, prožitek prostoru a sebe sama, oscilaci tvarů a prázdna, přijmutí a odcházení.

Jana Šindelová

Václav Cigler, 1929, je mezinárodně uznávaný výtvarník a pedagog. Ve své tvorbě předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land – art, světelnou a kinetickou plastiku). Je mezinárodně uznávaný autor v oboru sklo. V letech 1951–1957 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.  Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, prostorové, světelné a kinetické projekty a kompozice pro architekturu. Zabývá se světelnou a sakrální architekturou.  Se sklem, převážně optickým, pracuje od konce 50. let. Vytvořil 22 realizací ve veřejném prostoru. Své práce představil na mnoha samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek − Praha, Brno, Olomouc, Louny, Litoměřice, Bratislava, Rotterdam, Corning, Londýn, Berlín, Düsseldorf, Karlsruhe, Coburg, Curych, Amsterdam, Frankfurt nad Mohanem, Leyden, Paříž, Montreal, Sapporo, New York, Tel Aviv aj.

Michal Motyčka, 1974, je architekt a umělec, absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze, studijní stáž na Škole architektury u prof. Emila Přikryla na AVU v Praze a studijní stáž na oboru skla u prof. Bruca Chaa na Rhode Island School of Design v Providence v USA.

Mezi nejvýznamnější společné projekty patří: 2003 Mánes, Václav Cigler a absolventi Oddelenia Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě v letech 1965–1979, Praha, CZ • SNG, Václav Cigler a absolventi Oddelenia Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1965–1979, Bratislava, SK • 2004 Galerie Caesar, Václav Cigler, Olomouc, CZ • Veletržní palác, NG, Václav Cigler, Praha, CZ • Galerie Benedikta Rejta, Václav Cigler, Louny, CZ • Gemeentemuseum, Thinking in glass, Václav Cigler and his school, Den Haag, NL • 2006 Galerie Pokorná, Václav Cigler, Praha, CZ • 2007 Caterina Tognon Arte Contemporanea, Václav Cigler, Venezia, I • Galerie moderního umění, Václav Cigler, Kresby, Roudnice nad Labem, CZ • 2008 Museum Kunst Palast, Zerbrechliche Schönheit, Düsseldorf, D • Kai de kai, Vodní hladiny, zrcadlení, čeření, Praha, CZ • 2009 Museum Kampa, Místa setkávání, Praha, CZ • Kramářova vila, Zdvojená vertikála, Praha, CZ • 2009 National Glass Centre, Light and Water as a Principle, Sunderland, GB • 2010 Litvak Gallery, Václav Cigler: Light and Space in the Garden of Reason, Tel Aviv, IS • 2012 dvorak sec contemporary, Václav Cigler ve spolupráci s Michalem Motyčkou: Hledání řádu, Praha, CZ • 2013 Galerie 19, Václav Cigler: Opět zde, Bratislava, SK • Muzeum v Bruntále, Václav Cigler, Michal Motyčka: Na hradě, Sovinec, CZ • Zámecký pivovar, Prostor chrámu, prostor krypty, Litomyšl, CZ • 2015 Regionální muzeum, Václav Cigler, Michal Motyčka: Projekty 2003–2015, Litomyšl, CZ • GHMP, Zámek Troja, Václav Cigler: Tady a teď, Praha, CZ

Společné realizace ve veřejném prostoru:  2000–2009 terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, Sovovy mlýny, Praha, CZ • 2005 parkan, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice, CZ • 2008 Vertikály, Palladium, Praha, CZ • 2009 Zrcadlící křídla na vodní hladině, vodní zámek Fraeylemaborg, NL • 2014 Sloup s odraznou plochou, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli • 2015 Menza a Světelný kříž, dokončení světelné sakrální instalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.

logo logo 1

Recenze a články