Výstava

Zorka Ságlová – Obrazy

Termín
Kurátor Michal Škoda

Úvodní slovo: Magdalena Juříková

 

Malířka, která se v 60. letech věnovala akčnímu umění, vystavila obrazy a asambláže z několika svých cyklů. Výběr zřejmě přizpůsobila dramaturgické koncepci galerie, soustředící se spíše na nezobrazivé umění. Nezařadila například obrazy se svým typickým motivem králíka, který rozpracovávala od 80. let.