Edukační činnost

Cecilie Andrieu – BEYOND WORD

Termín

Setkáme li se s tvorbou Cécile Andrieu, ocitáme se vždy v prostředí ticha, které je naplněno slovy. Právě tyto dva momenty jsou základními pilíři autorčina díla.

Zájem o jazyk, slovo, text, jeho působení, možnosti vnímání – na jedné straně vliv významného italského romanopisce a esejisty Italo Calvina / 1923 – 1985 /, na straně druhé i zájem o prostor a jeho působení – to vše jsou momenty, mající pro Andrieu zásadní důležitost.