Vydali jsme knihu -
Dům umění České Budějovice
1998-2013

Kniha zahrnuje šestnáct let Domu umění České Budějovice, který se pod vedením kurátora Michala Škody stal jednou z nejprestižnějších institucí pro vystavování současného umění a architektury v České republice. Galerie vykazuje dramaturgicky kompaktní celek, který představuje české (např. Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Ján Mančuška, Eva Koťátková, Dominik Lang), ale i zahraniční umělce (např. Mimmo Paladino, Martin Creed, Carsten Nicolai, Christopher Williams, Lawrence Weiner, Liam Gillick, Heimo Zobernig, Florian Pumhösl). V posledních letech se pravidelně objevují také prezentace architektury (např. Josef Pleskot, Miroslav Šik, Projektil architekti, Takeši Hosaka), které – podobně jako výstavy výtvarného umění – výrazně pracují přímo s prostorem galerie a s médiem výstavy obecně.

Více

Kromě úvodních textů je jádrem této knihy archiv výstav, jichž se v Domě umění v letech 1998–2013 odehrálo 151. Nechybí ani obsáhlý rozhovor s kurátorem a podrobná bibliografie. Grafická úprava svým reduktivním stylem vizuálně koresponduje s tím typem umění, na něž se galerie zaměřuje především. Publikace sleduje jedno období jedné galerie, může ale sloužit i jako případová studie k otázce institucionálního provozu v oblasti českého výtvarného umění po roce 1989 – z neobvyklého pohledu výstavního prostoru v jistém smyslu exkluzivního, který zároveň působí mimo hlavní centra.

Vychází v nově založené Edici Dokumenty, v níž se Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze zaměřuje na kritické zhodnocení nedávného českého umění.

Terezie Nekvindová (ed.), Dům umění České Budějovice 2013–1998 / České Budějovice House of Art 2013–1998, Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, ve spolupráci s Domem umění České Budějovice, Praha 2014.
Texty: A1 Architects, Karel Císař, Adam Gebrian, Karolina Jirkalová, Martin Mazanec, Mjölk architekti, Terezie Nekvindová, Jiří Ptáček
Grafická úprava: Jan Šerých
Překlad: Stephan von Pohl, George Komrower
Česko-anglicky, 368 stran
ISBN 978-80-87108-50-5
Vydání finančně podpořil Státní fond kultury České republiky.

„Tato kniha pro mě byla impulsem,
abych se konečně vydal na cestu.“

Martin Rosa, Archiweb

Recenze

K českobudějovickému Domu umění, říjen 2015

Dům umění v Českých Budějovicích 19982013 recenze publikace, duben 2015
Kmotrem se stal otec. Pak přišlo Opojení, leden 2015