Edukační činnost

Daniel Vlček – Skrytá nastavení

Termín

KURÁTOR VÝSTAVY: JIŘÍ PTÁČEK

Pojmenování „spinning beach ball“ (rotující plážový míč) je užíváno pro kruhovou ikonu oznamující plné vytížení paměti v elektronických zařízeních firmy Apple. Někdy je nazývána také „spinning pinwheel“ (rotující větrník). Podobný výraz, „spinning wheel“,je zase anglickým výrazem pro kolovrat, nástroj ke spřádání nití rozšířený v Evropě až do nástupu moderní mechanizace. Čeština zná rovněž kolovrátek, předchůdce nebozezu, v současnosti však zejména jako hovorové označení osoby opakující stále totéž („mele jako kolovrátek“).

Obrazy s rotujícím plážovým míčem organicky rozvíjejí Vlčkovo dlouhodobé zkoumání kruhových motivů a techniky otisků vinylových desek do mokré barvy. Coby malíř a hudebník upíná pozornost k traktaci takto malovaného obrazu jako k traktaci času. Jeho pracovní postup, při kterém opakuje stále stejná gesta, je výsostně tělesným aktem, a zároveň vytvářením jeho časového záznamu na ploše plátna či stěny. Obraz je jakousi uloženou vzpomínkou“, řekl v našem posledním rozhovoru pro časopis Milk&Honey.