Edukační činnost

DOMINIK LANG – PROCHÁZENÍ ZDÍ

Termín

Na výstavě v Českých Budějovicích Dominik Lang nerozvíjí přímý historický odkaz – kromě materiálové práce – úvaha nad scénografičností moderní architektury je jakousi paralelou k rozvíjené sochařské práci definované jako časově omezená scénická skladba. Dominik Lang v sochařském celku rozvíjí význam vizuální scény sloužící ke krátkodobému účelu. Zdánlivá institucionální proměna, Langův krátkodobý pohled do galerie trvající po dobu jedné výstavy, otevřeně rozvíjí úvahy nad modelovostí prostorových a vizuálních masek, vážících se k nestálosti a programové dikci výstavního provozu.