Edukační činnost

Francisco da Mata – Trompe le Monde

Termín

Myšlenka instalace je přímo spojena s pohybem návštěvníka. Ten je jejím prostorovým řešením značně limitován a ovlivňován. Samotná díla poté, co byla rozbita na kousky a opět empiricky složena, kdy dostala nový tvar a formu, se vztahují k nejsoučasnějším autorovým tématům. Setkáváme se tak s díly zabývající se otázkou limitu definování jich samotných, s pokusy o rozbití bariery mezi disciplinami – kdy malba přestává být malbou, socha začíná být sochou, či zda může být fotografie, pokud je vyfotografována jiným způsobem něčím jiným než fotografií….