Edukační činnost

JAN SMEJKAL

Termín

Pro tvorbu Jana Smejkala, která se dá charakterizovat jako kontextuální, je zásadní zkušenost pozorování, zaznamenávání a proces. Autorovi nejde o vyjádření emocí či závažného sdělení, spíš zkoumá možnosti umělecké činnosti jako takové a také fakt, do jaké míry může jemu i divákům zprostředkovávat něco z obecnějších otázek. V průběhu takového výzkumu si stanovuje určitá pravidla, nejsou však žádným jednoznačně daným a naplňovaným konceptem.