Edukační činnost

Jiří Thýn – Základní studie 3

Termín

Fotografie, jako taková, je základním východiskem Thýnovy tvorby. Nejedná se však pouze o její klasickou /analogovou/ podobu, nýbrž přesahy v rámci určitého zkoumání a překračování hranic – toho, co nabízí… Záběr autorova zájmu je poměrně široký, ať už se jedná o průzkum estetických hodnot fotografie, analýzu, hledání vztahů, stejně jako přesahy, kdy se zabývá prostorem a instalací v rámci svých prezentací, často za přítomnosti „dalších“ prostředků – medií..