Edukační činnost

LARS BREUER, SEBASTIAN FREYTAG, GUIDO MÜNCH – KONSORTIUM

Termín

Golden Dream Construction – vytváří prostředí sestávající z dispozičního využití celého prostoru galerie. První dva sály tvoří společná instalace, zatímco zbývající tři místnosti autoři použili pro samostatné organizované instalace. Všechny části výstavy jsou však propojené a navzájem do sebe zasahují. Projekt tak podtrhuje typické rysy KONSORTIA – rozvinutí kolektivní spolupráce, stojící na individuálních přístupech, kdy se však „autorství“ stává stále méně důležitým.