Edukační činnost

MANUEL KNAPP

Termín

Zásadním tématem tvorby Manuela Knappa je prostor a vnímání. Tedy problematika, v současném umění ne neojedinělá, avšak způsob, kterým autor pracuje, za značně ojedinělý – osobitý považovat lze.
Knapp se zabývá jak „klasickou“ malbou, tak prostorovými instalacemi, nástěnnou malbou, grafikou, videem a ve velké míře počítačovou animací. Pozoruhodným způsobem kloubí klasická média / objekt, malba / se světem techniky / elektroniky /.