Edukační činnost

Petr Veselý – Formáty

Termín

Do nového roku vstupuje českobudějovický Dům umění výstavou brněnského umělce Petra Veselého a po dvaceti letech tak nabízí možnost seznámit se s tím, kde se tvorba tohoto autora dnes pohybuje.

Petra Veselého lze charakterizovat jako „básníka“, jehož jazykem je především malba a kresba, pracuje rovněž s objekty a textem.

Veselého výtvarný projev klade důraz na malířskou matérii a plošnost obrazu – s patrným odklonem od figury, ale ne od člověka jako takového. Ten je přítomen, aniž by se přímo zjevoval. Člověk – jeho každodenní život a předměty, které běžně používá. Zmiňovaný „text“ se v autorově díle stává „obrazem“ a některé obrazy je možné nahlížet zase jako „text“. Samotná slova reprezentují citace oblíbených autorů či Veselého vlastní úvahy. Stejně tak je možné se setkat s koláží, kde právě text, například v podobě novinových útržků, vytváří finální podobu díla.