Edukační činnost

Pia Linz – Locations / Místa

Termín

Českobudějovická výstava pod signifikantním názvem Locations nabízí reprezentativní kolekci děl této výjimečné umělkyně a divákovi předkládá nejen kresby na papíře, ale rovněž prostorové objekty z akrylového skla, takzvané Box Engravings, kde Pia Linz využívá techniky rytiny.

Koncepce samotných kreseb nejsou svázány s jedním tvůrčím přístupem, ale nabízejí vícero přístupů, tvořící jednotlivé cykly. Jako příklad lze zmínit projekty – „ Kresby spojené s místem“ či „Pole nazírání“, stejně jako trojrozměrné „Box Engravings“, patřící k hlavní části díla Projection Works a jsou dalším vývojem trojrozměrných Cube Pictures.

K trojrozměrným objektům sama autorka uvádí: „Nejprve vybuduji konstrukci z akrylového skla v architektonické nebo přírodní lokalitě. Na vybraném místě se uvnitř konstrukce posadím a zachytím přímo to, co vidím kolem sebe pomocí značkovače v podrobné kresbě na průhledné vnitřní stěny. Nakonec kresbu vyryji do akrylového skla. Na rozdíl od panoramat z 19. století, v nichž se pozorovatel umisťuje dovnitř panoramatu, zde pozorovatel nahlíží miniaturní svět rytin na krychlích zvenku. V této obrazové realitě je vzdálenost, a tudíž zbytek světa vždy obsažena uvnitř objektu.“