Edukační činnost

Sean Scully – The Body and the Frame

Termín

Pod názvem The Body and the Frame se skrývá výstava v Galerii současného umění a architektury českobudějovického Domu umění. V rámci svých prostorových možností nabízí komornější průřez Scullyho tvorby. Pro mnohé bude možná překvapením přítomnost figurální kresby, ale ta zde má své opodstatněné místo, neboť než se Scully začal věnovat abstrakci, studoval nejdříve figurální malbu. Základem celkové koncepce výstavy jsou především velkoformátové malby z různých období, ale také fotografie – nedílná součást autorovy práce, a kresby (skici) – studie jednoho ze sochařských děl, kterým se v posledních létech Scully rovněž příležitostně věnuje a které zde vzhledem k jeho rozměrnosti bohužel nebylo možné představit. Nejedná se o výstavu didakticky strukturovanou, avšak nabízí mimořádnou možnost nahlédnout do geneze a ducha Scullyho díla, které dokáže vzrušovat smysly způsobem, jenž přesahuje hranice slov.