Edukační činnost

Umělecká instalace ve veřejném prostoru Českých Budějovic

Termín

Výstava proběhla ve spolupráci s FA VUT a jejími studentkami.

Hlavní řešitel: Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, Ph.D.
spolu řešitel: Ing. arch. Daniel Struhařík
lektoři: Mikuláš Chlebek, Ing. arch. Norbert Obršál, Ing. arch. Václav Mihola

podílející se studenti:

Bc. Anastasiia Bezborodko

Bc. Nikol Dlabačová

Bc. Natálie Ivkovičová

_kdokoli na světě může být na výstavě

_výstavní prostor funguje 24/7

_zcela svobodné prostředí

_instalace ve veřejném prostoru, kde “everything is

possible“ virtuální prostřední není limitované prostorem,

časem, materiálem, fyzickými zákony ani zkostnaťelým

administrativním procesem povolování staveb

_prostředí může být extrémně dynamické (objekty

se mohou pohybovat, v čase se prostor může měnit/

přizpůsobovat)

_neomezený prostor pro interakci a vzdělávání, která

se může dít kdykoli, bez barier

_paralelní realita, která se může prolínat s fyzickou

realitou, může klást otázky, prohlubovat znalosti, znovuobjevovat město

_hmotné statické objekty se mění v dynamický výstavní

prostor