Exhibition

Heimo Zobernig – objekty

Date


Na závěr letošního roku připravil českobudějovický Dům umění výstavu Heimo Zoberniga (1958). Profesora vídeňské Akademie výtvarných umění, kde vede atelier textuálního sochařství. Autora, který patří již delší dobu k nejdůležitějším představitelům rakouské umělecké scény a je rovněž velice uznávaným a frekventovaným umělcem v mezinárodním měřítku.

Zoberniga možno považovat za multimediálního umělce, neboť snad neexistuje umělecká oblast, které by se alespoň nedotkl. Nejdůležitějším aspektem v jeho díle je „analýza“ toho, čím je umění a jeho jazyk. Jazyk – jak v obsahových, tak formálních složkách. Zabývá se jeho vztahem k subjektu na základě receptivního i produktivního osvojení v obraze, videu i textu. Zkoumá podmínky umění jako formu komunikace.

Zobernig přesahuje hranice žánrů, zpochybňuje staré definice umění a blíží se až k hranicím architektury a designu. Svým způsobem práce v oblasti „jazykové“ analýzy a kritiky má velice blízko jak k tvorbě filozofa Ludwiga Wittgensteina, tak i k básníkům „Vídeňské skupiny“.

Heimo Zobernig pozoruhodným způsobem překračuje hranice „umění“, aby jeho význam byl posunut až na samý okraj, jenž je mu vymezen v rámci tradice. K tomu, dle dané problematiky a médií, volí rozdílné prostředky, často používané v běžné, každodenní činnosti.

Výstavními projekty reaguje na daný prostor, podmínky a prostředí, kde se nachází. Stejně tak je tomu i v této autorově výstavě, pro kterou připravil speciální prezentaci na základě dřívější osobní návštěvy.