Doprovodná akce

prof. Vladimír Šlapeta (Vysoké učení technické v Brně) – Architektonický podzim

Kdy

pondělí 9. ledna 2012

prof. Vladimír Šlapeta (Vysoké učení technické v Brně) Hans Scharoun (1893 – 1972). Architekt volné formy před digitální érou.

V rámci přednáškového cyklu o architektuře, který připravil českobudějovický Dům umění spolu s Jihočeskou universitou vás srdečně zveme na další díl. Konat se bude v prostorách galerie Domu umění. Prostor tentokrát dostane Prof. Vladimír Šlapeta (Vysoké učení technické v Brně) A tématem jeho přednášky bude Hans Scharoun (1893 – 1972). Architekt volné formy před digitální érou

Německý architekt Hans Scharoun se v poválečném období proslavil především díky své stavbě budovy berlínské filharmonie, realizované v letech 1956 – 1963. Jedná se o budovu, která vyniká nejen skvělou akustikou, ale také unikátním řešením hlediště, uspořádaného kolem orchestřiště. Rozvolněný přístup k řešení stavby se projevuje rovněž navenek, když je komponována jako soustava různě vysokých hmot, a některým tak připomíná cirkusový stan. Scharoun zde mohl dopracovat předválečné, povětšinou utopické ideje expresionistické architektury, které po válce vyústily v organickou architekturu, jejímž významným představitelem se stal. Myšlenky a formy organické architektury se v poslední době stávají v českém prostředí opět aktuální, což ilustruje především zájem veřejnosti o návrhy a stavby Jana Kaplického.

Přednášky a diskuze budou probíhat v Galerii současného umění v prvním patře Domu umění na náměstí Přemysla II. Otakara vždy od 17.00 hod, pokud není uvedeno jinak.

Všechny přednášky a diskuze proběhnou v českém jazyce. Vstup zdarma.