Doprovodná akce

Samsonova kašna a náměstí Přemysla Otakara II.

Kdy
Kde kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV. 22, České Budějovice
Vstupné zdarma

 

Večer moderuje Adam Gebrian

přednáška o historii kašny a náměstí Přemysla Otakara II.:

             Bc. Matěj Vodička – Ústav pro dějiny umění FF UK

             Mgr. Hynek Látal, Ph.D. – FFJCU

Hosté – Ing. arch. Naděžda Pálková – NPÚ Č.Budějovice

  Ing. Jaromír Talíř – náměstek primátora

  Ing. František Konečný, Ph.D. – náměstek primátora