Doprovodná akce

Specializovaný workshop s knihařkami a restaurátorkami knih

Kdy
Kde Galerie současného umění a architektury
Vstupné 90,-- Kč
Workshopy jsou spjaté s knihařským řemeslem.
Pod vedením lektorek si můžete vyzkoušet vyrobit desky pro archivování, dotazovat se na vše ohledně výroby, vazby a restaurování knih. Na druhém workshopu objevíte kouzlo i umění mramorovaného papíru, kterým se zdobily předsádky knih.
Dílny jsou určené pro dospělé a jsou omezené počtem deseti lidí.
kontakt: Šárka Kosová, email: sarka.kosova@email.cz