Doprovodná akce

Takeshi Hosaka

Kdy

středa 10.4.2013  od 19:00 hod.

přednáška Takeshi Hosaka v galerii DU s překladem do ČJ !!!!!

V tvorbě Takeshi Hosaka máme možnost vystopovat řadu rysů, které odhalí nejen respekt k tradici, kdy mezi exteriérem a interiérem je jen velmi volně definovaná hranice, rozmanitost pravoúhlých ploch je řazena harmonicky za sebou a kdy posuvné stěny otevírají pohled do zahrady. Setkáme se však rovněž s prvky typickými pro dnešní dobu, využívajících současných technologií s patrným citem k souhře přírodních forem s formami geometrickými. V neposlední řadě je nutné zmínit i další velice důležitý a frekventovaný fenomén, což je transparentnost a práce se světlem. Světlo je nejen symbol země vycházejícího slunce, ale také v souvislosti vztahu světla a stínu typický prvek tradičních i moderních staveb, což se v poměrně velké míře týká i práce Takeshi Hosaka.

Takeshi Hosaka / 1975 / absolvoval v roce 2001 studium architektury na Yokohama National University, kde od loňského roku také sám pedagogicky působí.
Již v roce 1999 založil svoji první kancelář Speed Studio, v roce 2004 působil na Kokushikan Universty a v roce 2010 na Hosei University. Od roku 2004 vede vlastní kancelář Takeshi Hosaka Architects v Yokohama.

Na naše poměry je pozoruhodné, kolik realizací má Hosaka studio již za sebou a kolik významných mezinárodních ocenění za tyto stavby získalo.
Jedná se jak o soukromé domy, kancelářské budovy, tak třeba i školky, školy či restaurace. Do jisté míry se věnují také interiérovému designu, především návrhům stolů a židlí.

Z nejznámějších realizací Takeshi Hosaka lze připomenout například Chigasaki House, Acrylic House, Love House, Garden House, školy v Tokyama a v Hongodai , stejně jako nesmírně populární stavbu restaurace Hoto Fudo v Yamanashi,  Daylight House v Yokohama, ve kterém obyvatelé žijí v přirozeném osvětlení z nebe, neboť světlo přichází do domu „pouze“ 29 střešními světlíky nebo dům pro sluchově hendikepované osoby Room Room v Tokyu – dvoupodlažní stavba uprostřed chaotické obytné zástavby slouží neslyšícímu manželskému páru se dvěma malými chlapci, což je důležitý detail pro pochopení celého projektu. Rozmístění řady malých čtvercových oken (200x200mm) v různých výškách (i v podlahách a stropech) slouží k lepšímu dorozumívání mezi rodiči a dětmi, kteří mezi sebou komunikují prostřednictvím znakové řeči. Mohou tak spolu mluvit i přes zdi či stropy.