Výstava

Atsuo Hukuda – obrazy

Termín

Po výstavách japonských umělců H. Nagasawy, K. Kataseho, M. Sukenariho a R. Aoyagy v minulých létech nabízí českobudějovický Dům umění projektem Atsua Hukudy další ukázku současného japonského umění. Atsuo Hukuda si přizval jako hosta Kenza Onodu, který nejen výstavu otevře svým koncertem, ale po celou dobu trvání bude jeho videoprojekce její nedílnou součástí.

Onoda pracuje jako hudební skladatel zaměřený na elektronickou hudbu, vytváří také počítačové animace, které vznikají na základě vnímání jeho okolí se vším, co nabízí a jak na něho působí.

Atsuo Hukuda koncipuje svůj dlouhodobý projekt, jako definici „umění“ prostřednictvím „umění“. Posledních deset let se v této souvislosti zabýval především barvou anebo jednobarevností. Samotné výstavy považuje za umělecké dílo – jako celek. Shledává za nutné, srozumitelně do nich zařadit vše, co k nim patří. Tedy nejen samotné artefakty, ale i práci kurátora, propagaci výstavy i její publicitu.

Většina děl, které do nynějška vytvořil, zahrnuje počítačové zpracování maleb a soch od slavných umělců z období od 13. do 21. století a je založena na těchto dílech. Tato díla jsou přeměněna na monochromatická. Objekty, které byly považovány za umělecká díla, využívá jako materiálu pro skládání svých děl a prezentuje je jako naprosto novou tvorbu. V každém projektu se návštěvníci rovněž mohou pokusit uhodnout původní dílo podle titulů, ačkoli tato hra na hádání nebyla Hukudovým záměrem.

Hukudovo záměrem však je, zájem o otázky vztahující se k problematice času a jeho „stop“ na uměleckých dílech. Zda je opravdu negativním faktorem časově podmíněná fyzická změna (to, co je normálně považováno za slabou stránku malby a sochařství – praskliny, odlupování barev atd.. ) Dle autora je nyní na čase, aby bylo opět potvrzeno, že nepřítomnost je řízena minulostí a budoucnost přítomností.

Hukuda doufá a očekává, že možnosti umění 21. století se vyvinou z děl, která jsou řízena jednotlivcem (umělcem) za použití médií. S vědomím, že současné umění nadále expanduje prostřednictvím různorodosti výrazu a materiálu, se Atsuo Hukuda stále přidržuje ortodoxního výrazu v umění, a pracuje na obecném obrazu, který každý současný člověk dokáže rozeznat, jak míjí oboustranné hranice mezi reprezentativním, abstraktním a současným uměním, aby dále oslovoval náš zdravý rozum a chaos prostřednictvím svého díla jako čistého umění.

VÝSTAVA VZNIKLA VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM KULTURY ČR.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN STATUTÁRNÍM MĚSTEM ČESKÉ BUDĚJOVICE.