Výstava

Tsuyoshi Tane Archeologie budoucnosti

Termín
Vernisáž 08.06.2023 18:00
Kurátor Michal Škoda
©Takuji Shimmura / image courtesy of DGT

©Takuji Shimmura / image courtesy of DGT

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/223411000120613/cast/985193/?fbclid=IwAR1ji_lGKaQyoQyuEJ0Vdjn930RtCcEyPiXxJuadMXEgkfv7kvfk8gDJggU

 

SOUČÁSTÍ VERNISÁŽE DNE 8.6.23 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTOREM 

Je nám velkou ctí, že po Tokiu, Sao Paulu a Basileji mohou být také České Budějovice městem, představujícím tvorbu Tsuyoshi Tane a jeho studia Atelier Tsuyoshi Tane Architects – ATTA. 

Místa mají vždy vzpomínky hluboce zakořeněné v zemi. Tento proces uvažování do hloubky, od minulosti k budoucnosti, pomalu mění archeologii v architekturu. Tane, ve své tvorbě jasně naznačuje, že vzpomínky nejsou věci, které patří minulosti, ale stávají se podstatou k vytvoření architektury budoucnosti. 

Tsuyoshi Tane se narodil v roce 1979 v Tokiu. Vystudoval Hokkaido Tokai University a odborné zkušenosti získal během pobytů v Londýně, Dánsku a Švédsku.
Poté se usadil v Paříži, kde působí dodnes, a v roce 2006 byl spoluzakladatelem atelieru DGT / Dorell – Ghotmegh – Tane /. Přelomovým byl rok 2017, kdy zaniká DGT a Tane založil Atelier Tsuyoshi Tane Architects –  ATTA 

Portfolio ATTA zahrnuje řadu významných projektů, jako je Estonské národní muzeum (Tartu, Estonsko – 2016), Hirosaki Museum of Contemporary Art (Hirosaki, Japonsko – 2020), stadion Kofun (navržený pro olympijské hry v Tokiu 2020, Tokio, Japonsko), dům Todoroki v údolí (Tokio, Japonsko – 2018) nebo prostory muzea Al Thani Collection v Hôtel de la Marine (Paříž, Francie – 2021). V současné době Tane pracuje na 388 Farm (3,4 km dlouhý projekt městského zemědělství ve městě Shibuya, Japonsko), nové generaci hotelu Imperial v Tokiu (dokončení je plánováno na rok 2036) a Tane Garden House, který bude odhalen ve Vitra Campus v červnu 2023.

ATTA je držitelem řady významných ocenění, včetně dvou Grand Prix za francouzskou architekturu v zámoří v letech 2016 a 2021 a Grand Prix od Estonské kulturní nadace. V roce 2022 získal Tsuyoshi Tane ocenění „Chevalier des Arts et des Lettres“ od francouzského ministerstva kultury.

Taneho jméno stále silněji rezonuje ve světě současné světové architektury a věříme, že tento pozoruhodný projekt Archeologie budoucnosti bude jasným signálem, o jak výjimečného autora se jedná. Zároveň se jedná o další výstavu, jenž představuje současné japonské umění a architekturu v České republice a rozšíří už dnes početnou řadu autorů, které v takovém množství, jako jediní v republice, historicky nabízíme. Namátkou lze připomenout autory v Budějovicích doposud představené: Hidetoshi Nagasawa, Reyko Ayoagi, Sukenari Masanori, Atsuo Hukuda, Katsuo Katase, Takashi Suzuki, Takeshi Hosaka.

Na počátku každého projektu Atelieru Tsuyoshi Tane Architects je výzkumná fáze, která má za cíl odkrýt vzpomínky daného místa a integrovat je do tvůrčího procesu.

Sám Tane k tomu uvádí: „V ATTA usilujeme o vytvoření architektury, kterou nikdo předtím neviděl, nezažil a ani si nepředstavoval. Nejde nám však o neotřelou a futuristickou architekturu. Při zhmotnění architektury, která má původ ve vzpomínkách na místo, uchopujeme širší perspektivu. Jako první krok cestujeme zpět v čase a vykopáváme minulost, abychom našli vzpomínky zasazené v místě, jako by to udělal archeolog. Je to překvapivý a radostný proces, hledání setkávání a hluboké poznávání toho, co jsme nevěděli, co bylo zapomenuto a co se ztratilo v důsledku modernizace a globalizace.“

 

To vše je základem přístupu k architektuře, který Tane nazývá „Archeologie budoucnosti“.  

Tato výstava nás vtahuje do poetického prostředí, naplněného rozmanitou prací od intimních realizací až po nejzásadnější díla, kdy nespočet obrazů, jak referenčních snímků, tak i skic spolu s „archeologickými“ artefakty a pozoruhodnými modely jasně demonstrují, jak se formují autorovy myšlenky a ukazují cestu, kterou se architekt vydal. Všechny položky jsou součástí procesu, jehož prostřednictvím Tane provádí archeo- logický výzkum v souladu se svým „manifestem“.

Hledá příběhy vázané s místem a odkazy v přípravě každého projektu, které se stávají zároveň významnou inspirací pro budoucnost. V rámci logiky této jeho práce manifestuje vzpomínky na místo jako stěžejní princip projektů a my se prostřednictvím jeho díla máme možnost ocitnout v architektuře zakořeněné v paměti místa.

Paměť ovlivňuje přítomnost a vytváří budoucnost. Domnívám se, že tvorba ATTA je jasným apelem k nám všem, kdo jsme zodpovědní za současnost i budoucnost našich měst, abychom přemýšleli o potenciálu, poslání a budoucích možnostech architektury.

Recenze a články