Výstava

Václav Stratil – 66 prací

Termín

ZAHÁJENÍ:  čtvrtek 21.6. 2012  od 18:00 hod. Výstavu uvede Jiří Ptáček, kurátor výstavy

Výstava 66 prací představuje dva nové soubory malíře, kreslíře a konceptuálního fotografa Václava Stratila. Architektonického řešení jejich prezentace se ujal slovenský umělec Tomáš Džadoň.

Nejvlastnějším obsahem 66 prací je čas. Třicet tři kreseb a třicet tři fotografických autoportrétů odkazují k jeho plynutí a odžívání. Zatímco časosběrným cyklem pasových fotografií je soustředěna pozornost na proměny autorovy civilní podoby, abstraktní kresby tuší a propiskami jsou záznamem času prožívaného při jejich vytváření. Stopy vnějšího času jsou kladeny vedle stop času vnitřního, prožívaného.
Významné jsou také Stratilovy návraty k postupům a výtvarnému výrazu, jimž se věnoval v minulosti. Zatímco fotografie nadále pořizuje v komunálních fotografických ateliérech, do kterých dochází od počátku 90. let, kdy vytvořil svůj stěžejní soubor Řeholní pacient, kresbami se vrací až k rýsovaným kresbám, kterým se věnoval ještě o desetiletí dříve. Jestliže se tak k fotografiím vážou pojmy jako stáří a stárnutí, u kreseb se nabízejí pojmy paměť, rekapitulace či syntéza.

Ke specifickému zažívání času vede rovněž architektonické řešení Tomáše Džadoně, který stavebními úpravami prostoru sjednotil podobu místností a pravidelným střídáním kreseb a fotografií dal výstavě pevný, monotónní rytmus. Jeho pojetí je svébytnou interpretací Stratilových souborů, umocňující význam odchylky (melodie) nad jasně definovaným rámcem (rytmem). Návštěvník má být provázen stále tím stejným a zachycován odlišnostmi.

66 prací vypovídá o různých podobách prožívání a reflexe času a zároveň je kontemplací o stáří a jeho identitě.

Tomáš Džadoň (1981) je slovenský umělec žijící v České republice. Česko-slovenskou dimenzi jeho působení dobře vystihuje finálová účast v nejvýznamnějších cenách pro mladé umělce, české Ceny Jindřicha Chalupeckého a slovenské Ceny Oskara Čepana, v průběhu jediného roku (2009). Kromě toho je Džadoň držitelem slovenské Ceny Cypriána Majerníka a českým laureátem Essl Award. Svou tvorbou se soustavně obrací k naší zkušenosti s architekturou, ať již prostřednictvím galerijních objektů, nebo intervencemi do existujících architektur. Proto je nanejvýš pochopitelné, že návrhem instalace pro 66 prací výrazně proměňuje galerijní prostor a podtrhuje architektonickou strukturu interiéru. Paralelně ke spolupráci s Václavem Stratilem  Džadoň uspořádal vlastní výstavu v Polsku.

Václav Stratil (1950) se věnuje výtvarné tvorbě od 70. let minulého století a v současnosti je považován za jednoho z nejvlivnějších výtvarných umělců starší generace. Při pohledu na jeho celoživotní dílo lze spatřit neustávající napětí mezi disciplinovaností a impulzivitou a zkoumání vlastního Já v jeho pluralitní identitě. 66 prací je prozatím posledním vyslovením k tomuto tématu. Oproti osobnostním travestiím 90. let, které zahájil právě Řeholním pacientem, je „tekutá osobnost“ v novém souboru sestavena z fotografií, v nichž zásah (inscenaci) omezil na vytvoření základního rámce, do kterého už pouze opakovaně a na dlouhé časové ploše několika let vstupoval. Právě disciplinovaný mod jeho tvorby zde vystupuje do popředí. Podobně je tomu v kresbách upomínajících na cyklus z 80. let. Také jejich základní rámec byl ustaven volbou retro přístupu. Jeho „naplňováním“ se však ukazuje, že návrat k původní zkušenosti není možný, aniž by do něj nemuselo být zapracováno všechno, co přišlo po ní.
Díky spolupráci s kurátorem Jiřím Ptáčkem se Stratil v Českých Budějovicích představuje již počtvrté. Poprvé se účastnil kolektivní přehlídky Sleva 20 procent právě v Domě umění a nedlouho poté samostatně v Galerii Měsíc ve dne (obě 2001). Po delší odmlce se komorní výběr jeho maleb objevil v bytovém prostoru Zutý Mánes (2011), který Ptáček vede spolu s malířem Michalem Vavrečkou.

Právě v Galerii Měsíc ve dne proběhne souběžně se Stratilovou výstavou přehlídka Černá pole sem tam skvrna sestavená studenty Stratilova Ateliéru intermédií z Fakulty výtvarných umění v Brně.
Kurátorem výstavy, charakterizované jako „pokus o rekonstrukci jeho jedné černé rýsované kresby“, je rovněž jako   v Domě umění Jiří Ptáček.