Výstava

Zbyněk Baladrán – Nástroje nejistoty

Termín

První výstavou v novém roce představuje českobudějovický Dům umění tvorbu Zbyňka Baladrána (1973). Absolventa dějin umění na FF KU, Akademie výtvarných umění v Praze a trojnásobného finalisty Ceny J.Chalupeckého.

Nejčastějším Baladránovým komunikačním prvkem je video, dokument, film, fotografie a text. Všechna tato média bývají povětšinou zastoupena v projektech, kterými autor osobitým způsobem zkoumá téma kolektivní paměti, zájem o člověka, naši budoucnost i přítomnost, k čemuž je potřeba nahlížet ve vztahu k minulosti. Nabízí možnosti jak číst historii.

Dá se říci, že jednotlivé autorovy výstavy (projekty) na sebe navazují a daří se mu tak vy-tvářet smysluplný (zatím nekončící) řetězec, zkoumající otázky individuální a kolektivní paměti. Svým dílem nás zavádí do nedávné minulosti, hledajíc způsoby jak se vyrovnat s historií.

Svým uvažováním a konceptuálním myšlením již „zkoumal„ témata jako např. kutilství, archivní filmové materiály, kde pracoval především s analýzou textové stránky. Nutno zmínit projekty „Tabulka“ (v Moravské galerii Brno, 2007) a „Slovník“ (Staroměstská radnice v Praze, 2007). Tyto výstavy byly dokladem Baladránova směřování a bádání. Setkali jsme se s prací postavenou na použití privátní fotografie, která se v použitém kontextu stává veřejnou informací, zbavena své intimity se svým obsahem v daném celku dostává do role dobového svědectví aktualizujícího minulost ( Tabulka ).

Slovník byl tvořen větším množstvím děl, sestávajících se z filmových projekcí, výběru dokumentárních archivů, instruktážních filmů, či rodinných obyčejností převážně z období 50. – 70. let. Tématicky Baladrán odkrývá svoji náklonnost k zájmu o 20. léta, jak na poli architek-tonickém a myšlení avantgardního umění, tak i totalitní ideologii. Setkáváme se s momenty dotýkajících se poezie, textů a filmových postupů tvůrců, jako např. Hiršal, Taige, Honzík, Brecht, Chaplin, Godard.

V rámci prezentace finalistů Chalupeckého ceny za rok 2007 v pražské galerii NoD přestavil Baladrán jednu ze svých nejnovějších videoprojekcí „Teorii práce“. Dílo, které je svým způ-sobem odlišné od předchozích projektů, neboť se vztahuje k současnosti. Zabývá se zde postavením individua v rámci institucí, usilujících o individualizaci svých neosobních struktur. Baladrán oproti jiným projektům v tomto případě nenabízí kompozici tvořenou jednotlivými fragmenty, nýbrž celek.

Právě toto dílo se stává stěžejním „fragmentem“ budějovické výstavy, která je jedním z Baladránových „návodů, jak se dívat na svět, který je možné sdílet“….

VÝSTAVA VZNIKLA VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM KULTURY ČR A STATUTÁRNÍM MĚSTEM ČESKÉ BUDĚJOVICE.